emdr_terapia_trauma_barcelona

L’EMDR ha estat àmpliament investigat en els darrers deu anys. Ara és una teràpia d’elecció per a estrés post-traumàtic, per davant de teràpies que portaven 70 anys inventades.

L’EMDR ha estat àmpliament investigat en els darrers deu anys