Les sessions

Com és una sessió de psicoteràpia

Com a norma general, les sessions de psicoteràpia duren una hora, durant la qual client i terapeuta acorden, implícita o explícitament, quins punts treballaran en aquell temps. Les primeres sessions solen ser més de caire avaluatiu, on es recull informació sobre el client i allò que el porta a consultar. Al mateix temps, es crea la relació de confiança necessària per treballar en equip. El número de sessions és totalment obert a les necessitats de cada persona. Si després de quatre sessions no s’ha aconseguit una bona relació terapèutica, el millor és aturar el procés i decidir  si no seria millor la derivació a un altre professional. El final de la teràpia es pacta entre terapeuta i client, i depèn dels objectius acordats.  Pot ser que una persona, amb l’alleujament del símptoma, ja no necessiti més treball, mentre que una altra pot preferir seguir en teràpia per aprendre més coses de sí mateix i millorar en altres aspectes a part del símptoma. Així, trobem teràpies de tres sessions i altres de cinc anys.

La periodicitat de les sessions també es pacte,éssent normalment setmanal al principi i mensual en les fases finals.

Entre sessió i sessió, la teràpia continua, amb tasques per fer o amb aprenentatges espontanis que solen succeir quan ja hi ha menys ansietat o apatia.

Drets i deures en teràpia

Els psicòlegs ens devem a un codi ètic que guia el nostre tarannà com a professionals. Garantim la total confidencialitat dels continguts de les sessions i dels registres escrits que puguin aportar els clients (amb l’excepció de possibles supervisions de casos a càrrec d’altres psicòlegs, els quals també garantiran la mateixa confidencialitat). Els psicòlegs solem treballar en equip, en contacte amb altres professionals de la salut mental, per aprofitar els coneixements i experiències d’aquests en benefici del client. Els psicòlegs no podem abandonar els clients de forma sobtada. Si hi ha d’haver un canvi de terapeuta, aquest serà totalment pactat i voluntari per les dues parts. En cas de no veure avenços en la teràpia, és un deure ètic del terapeuta revisar el propi treball i valorar si és capaç d’ajudar el client, amb la possible derivació a un altre professional en cas que no sigui així. Als clients, per la seva banda, se’ls demana que assisteixin a les sessions acordades i per les quals tenen hora reservada, o que avisin amb 24h d’ antelació si no hi poden anar. Si un client abusa de la confiança del terapeuta, fent molts canvis d’hora al darrer moment o no assistint a les sessions que té reservades, s’establiran condicions per seguir amb el tractament, com pagar la meitat de la sessió que s’ha perdut.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *